Talent-ohjelma / Talent programTässä vuoden 2016 KyIFin Talentleiriläiset. Hauskan viikon päätteeksi heistä neljä voitti luokkansa leirikisoissa - Sofia P (90cm), Kreetta (80 cm) sekä Kia ja Regina jaetulla ensimmäisellä sijalla (HeB).


KyIF ridsektion och Wikners ridranch har valts med I Finska ryttarförbundets kvalitetsprogram Talent. Talent programmet siktar till att locka unga ryttare (10-18 år) in på tävlingsspåret, erbjuda högklassig träning och samla in statistik over mängden och kvaliten på de unga ryttarna.

KyIF ridsektion och ridskolan har inom ramen för Talent plockat ihop ett eget koncept som består av tester, gemensamma träningstillfällen, teorilektioner och träningstillfällen under internationell topptränare. Nivå 1 och 2, (kavaletter/lätt C, 50-70cm/lätt B) strävar till att ge goda baskunskaper och nivå 3 och 4 till att bli en inkörsport för så många som möjligt till distriktsträningen.

KyIF Talent programmet arrangeras trädje gången under 2015-2016 både bland ridskole-grupper och bland de privata. LÄS MERA OM KyIF-Talent och häng absolut med och gör nåt fint tillsammans.

ANMÄLAN SENAST 15.10.2015!!!!

KyIF ratsastusjaos ja Ratsutila Wikner on valittu mukaan Suomen Ratsastajainliiton laatuohjelmaan Talent. Talent-ohjelma pyrkii innostamaan nuoria ratsastajia (10-18 vuotiaat) kilpauralle, tarjoamaan korkealaatuista valmennusta ja keräämään tietoa nuorten ratsastajien määristä ja laadusta.

Olemme kehittäneet oman konseptin, joka koostuu testeistä, yhteisistä valmennustilaisuuksista, teorialuennoista sekä valmennustilaisuudesta kansainvälisen huippuvalmentajan kanssa. Talent-ohjelma toteutetaan neljällä tasolla, joista 1 taso (kavaletit/helppo C) ja 2 taso (50-70 cm/helppo B) antavat hyvät perusvalmiudet ja taso 3 ja 4 pyrkivät antamaan paremmat valmiudet itsenäiseen kilpailuharjoitteluun sekä ohjaamaan ratsukoita liiton aluevalmennusrenkaisiin.

Talent-ohjelma järjestetään kolmatta kertaa kaudella 2015-2016 sekä ratsastuskoulussa että KyIFin yksityisratsukoiden keskuudessa. Lue lisää

ILMOITTAUDU MUKAAN VIIMEISTÄÄN 15.10.2015 !!


Imoittautumisohjeet

Täytä hakulomake, jossa opettajan/valmentajan suositus ja palauta viimeistään 15.10, nina.bergman (at ) outlook.com tai Annukka Wikner. Myös ns. vanhat Talentilaiset (2014-2015 jatkajat) palauttavat lomakkeen. Mukaan mahtuu noin 25 lasta/nuorta

Ratsukot kutsutaan ensimmäisiin valmennustilaisuuksiin (7.-8.11. Talent kouluvalmennus 1, la yksityiset ja su yksityiset+ratsastuskoulu sekä 14.-15.11. Talent estevalmennus 1, kuten 7-8.11.)

Osallistuessa ratsastuskoulun hevosella minimivaatimus on 2 ratsastustuntia/viikko. Tästä pitää sopia heti kun on tullut hyväksytyksi mukaan ohjelmaan. Lisäksi kaikilta edellytetään KyIFin jäsenyyttä.

Koulu- ja estevalmennukset järjestetään vuorotellen, talvella pakolliset opetusta tukevat teoriat + huippuvalmennus. Myös ainakin toisen vanhemmista edellytetään osallistuvan teoriaopetukseen.

Joka kertaan ilmoittaudutaan käyttäen nimenhuutoa edelliseen sunnuntaihin klo 16.00 mennessä (osataan koota ryhmät)
maksu etukäteen ja sitova
leipomis/kahvitusvuorot :-)


KyIF Talent ohjelma 2015-2016

Kohderyhmä on 10-18 vuotiaat ratsastajat, joilla on
- halu kehittyä hyviksi ratsastajiksi
- halu kehittää hevosmiestaitojaan
- halu valmentautua ja kilpailla
- hyvä taustatuki harrastamiselle ja kehittymiselle

Kausi 2014-2015 (1.11.2013-30.4.2015)
- 20-25 lasta ja nuorta mukana ohjelmassa
- Edellisvuoden ratsukoista 3 siirtynyt aluevalmennukseen
- Lähtötasotestit, koulu ja estevalmennukset vuorotellen (yht. 6 kertaa), Talent test, 3 teoriaosiota (taso 1-2 ja 3-4), Huippuvalmennus (Bo Andersen)
- Valtakunnalliseen leiriin Ypäjällä osallistui 3 ratsukkoa, 2 este + 1 koulu

2015-2016 (1.11.2015-30.4.2016)
- Tavoite 20-25 lasta ja nuorta, saman verran tai aikaisempia vuosia enemmän yksityisiä
- Edellisvuoden ratsukoista toivotaan 1-2 siirtyvän aluevalmennukseen
- Koulu- ja estevalmennukset vuorotellen (yht 6 kertaa), 3 teoriatilaisuutta, huippuvalmennus ja Talent test. Hiihtolomaleiri Ypäjällä (yksityiset) + kesäleiri (kaikki) 2-4 osallistujaa

Mukanaolo edellyttää:
- KyIF jäsenyyttä
- Oma hevonen, soveltuvuus, kuljettaminen, säännöllinen kotiharjoittelu (valmentajan suositus) tai
- Ratsastuskoulun hevosella, opettajan suositus, ratsastuksen säännöllisyys, kaksi kertaa/viikko = säännöllinen harjoittelu ja kehitysmahdollisuus
- Osallistumista sekä koulu-, este- että teoriaosioihin + huippuvalmennukseen. Poikkeuksena ratsastajan tai hevosen rajoitteet, jotka mainittava jo hakemuksessa.
- Vanhempien mukanaolo teoriaosioissa.

Valmentajamme
- Sileällä/kouluratsastus Håkan Wahlman
- Esteillä Cinna Procope
- Huippuvalmennus/sileä+este ulkomainen valmentaja

Teoria-osiot ja kevään aikataulu
Teoria aiheet ja päivämäärät varmistuvat marraskuussa. Myös kevään valmennuspäivät lyödään lukkoon marraskuun aikana.

Kustannukset
- Valmennukset 25 Eur/kerta + 30 Eur hevosvuokra (jos ratsastuskoulun hevosella)
- Huippuvalmennus 60 Eur/kerta + 30 Eur hevosvuokra
- Teoriat 10 Eur/kerta/talentilainen (sis. huoltajan)
- Talent testit (ohjelman lopussa ) pelkkä hevosvuokra 15 Eur
Maksuaikataulua tarkennetaan mahdollisimman pian, 2-3 erää.


Aikataulu - Tidtabell

ma 15.10 Viimeinen Talent 2015-2016 ilmoittautumispäivä, sista dagen för anmälan till Talent programmet 2015-2016
7.-8.11. KyIF Talent kouluvalmennus I (testi uusille). Yksityiset kaksi päivää, ratsastuskoulu sunnuntaina.
KyIF Talent dressyr I (test för de nya). Privata två dagar, ridskolan söndag.
Aikataulu
14.-15.11. KyIF Talent estevalmennus I (testi uusille). Yksityiset kaksi päivää, ratsastuskoulu sunnuntiana.
KyIF Talent hoppträning I (test för de nya). Privata två dagar, riskolan söndag.
Aikataulu
ke 6.1.2016 klo 17-19.30 Teoria I, kaikki Talentilaiset ja heidän vanhempansa
Mia Stellberg, joukkuhengen luominen, yhdessä oppiminen
su 10.1.2016 Teoria I, vuonna 2003 ja aikaisemmin syntyneille yksityisratsastajille sekä heidän vanhemmille
Minna Leppälä, kokonaisvaltainen valmennus
16-17.1.2016 KyIF Talent koulu II Aikataulu
23-24.1.2016 KyIF Talent este II Aikataulu
6-7.2.2016 KyIF Talent koulu III Aikataulu
13-14.2.2016 KyIF Talent este III Aikataulu
16.2.2016 Teoria III
Liisa Harmo, Hevosen hyvinvointi
5.-6.3.2016 Bo Andersenin valmennus Aikataulu
Ohje
17.4.2016 Talent test este Aikataulu
24.4.2016 Talent test koulu & kauden päätös Aikataulu